Εκτύπωση
Της Δέσποινας Καραγιώργου

 

Η επικράτηση των εξεταστικών διαδικασιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί ένα μέρος του παζλ των νεοφιλελεύθερων αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων και της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης. Κεντρικός στόχος των αλλαγών που πραγματοποιούνται με όλο και μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια είναι η μετατροπή του δημόσιου σχολείου σε επιχειρηματικό· η μετατροπή της εκπαίδευσης από κοινωνικό αγαθό και αυτονόητο δικαίωμα σε ένα εμπορεύσιμο σύνολο υπηρεσιών.

Η ελληνική PISA συνιστά μια νέα μορφή εξετάσεων υψηλών απαιτήσεων. Παρόλο που υποστηρίζεται πως οι εξετάσεις αυτές είναι διαγνωστικού χαρακτήρα, τα αποτελέσματα δεν χρησιμοποιούνται για γενικούς διαγνωστικούς σκοπούς αλλά για να κατηγοριοποιούν και να τυποποιούν τις μαθήτριες και τους μαθητές. Η κυβέρνηση, σε πλήρη συμφωνία με τις επιταγές του ΟΟΣΑ, συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός σχολείου όπου θα κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, το άγχος της επίδοσης και οι πιο αδύναμοι και αδύναμες θα αντιμετωπίζονται ως εμπόδια.

Οι μετρήσεις και οι εξετάσεις δεν είναι αθώες. Δεν μπορούν να είναι ουδέτερες και αξιοκρατικές, ούτε να αποτελέσουν το εργαλείο που θα διορθώσει την εκπαιδευτική ανισότητα. Αντίθετα πρόκειται για έναν μηχανισμό εξομοίωσης των μαθητ(ρι)ών, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη την κοινωνική τους τάξη, το φύλο, τη φυλή, το μορφωτικό και πολιτισμικό κεφάλαιο. Οι χαμηλές επιδόσεις αποδίδονται στα ίδια τα άτομα και όχι στις υπάρχουσες δομές ανισότητας.

Οι εξετάσεις επιχειρούν να καταστήσουν φυσικές τις ταξικές ανισότητες, συμβάλλουν στην ιεράρχηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, την κατηγοριοποίηση των σχολείων και την ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι μαθήτριες και οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως προϊόντα, κατατάσσονται, ελέγχονται και ανάγονται σε ένα νούμερο, σε ένα βαθμό εξέτασης. Τα αποτελέσματα επηρεάζουν βαθιά τη ζωή τους· αρνητικά για όσους έχουν χαμηλές επιδόσεις, θετικά για όσους έχουν υψηλές.

Η αύξηση του ελέγχου του κεφαλαίου στη δημόσια εκπαίδευση συμβαίνει από απόσταση μέσα από την εφαρμογή συστημάτων τυποποιημένων εξετάσεων. Οι εξετάσεις αποτελούν ένα εργαλείο για τις κυβερνήσεις, οι οποίες διαθέτουν ρυθμιστική εξουσία για να επηρεάζουν ό,τι συμβαίνει στη σχολική αίθουσα. Η παιδαγωγική αυτονομία περιορίζεται σημαντικά και οι παιδαγωγικές πρακτικές προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των εξετάσεων και επικεντρώνεται πάνω σ’ αυτές.

Οι εξετάσεις λειτουργούν με σκοπό να αναγκάζουν τα σχολεία να υιοθετούν ένα τυποποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο όμως αποσιωπά τις κουλτούρες και τις εμπειρίες των παιδιών που δεν εμπίπτουν στους κανόνες των εξετάσεων. Η διαφορετικότητα δεν αντιμετωπίζεται με σεβασμό αλλά θεωρείται απειλή. Τα διδακτικά αντικείμενα κατακερματίζονται,  η γνώση υποβιβάζεται σε πληροφορία και η σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών απανθρωπίζεται.

Στην Ελλάδα, αυτήν την Τετάρτη (10/5) πρόκειται να διεξαχθούν οι εξετάσεις PISA στην Στ΄ Δημοτικού και στη Γ΄ Γυμνασίου, στο μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Παρόλο που το ΥΠΑΙΘ στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς υποστήριζε πως θα υπάρξει καθολική εφαρμογή των εξετάσεων, όπως προβλέπεται και στον νόμο, τελικά ανακοινώθηκε η εφαρμογή τους σε δείγμα 600 σχολείων. Οι περσινές αντιστάσεις και αντιδράσεις στάθηκαν εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης.

Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθήτριες και μαθητές θα ακυρώσουμε στην πράξη την ελληνική PISA.

Γιατί οι εξετάσεις PISA είναι άνισες βάσει σχεδίου και ακριβώς γι’ αυτό με συλλογική συνειδητή δράση μπορεί να σχεδιαστεί το τέλος τους.

Γιατί δεν θα επιτρέψουμε την οικοδόμηση ενός σχολείου που ακυρώνει τις προσωπικότητες των μαθητών και των μαθητριών μας, που αντιμετωπίζει το απρόβλεπτο ως ενοχλητικό.

Γιατί δεν είμαστε τα πιόνια που υλοποιούμε τους στόχους της νεοφιλελεύθερης πολιτικής τους.

Γιατί δεν θα δεχτούμε να γίνουμε μέλη της δυστοπίας που σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς.

Οι αγώνες στον χώρο της εκπαίδευσης από κοινού με ευρύτερους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες είναι αυτοί που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην προώθηση των αντιεκπαιδευτικών και νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα.

Στις 10/5 ακυρώνουμε τις εξετάσεις PISA. Συμμετέχουμε στη στάση εργασίας που έχουν κηρύξει ΔΟΕ/ΟΛΜΕ.

Δίνουμε ραντεβού στις 8:00 π.μ. έξω από τα εξεταστικά κέντρα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here