Εκτύπωση
του Πάνου Ντούλα,

Καθηγητή Αγγλικής, Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου, Αιρετού ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου, Κόρινθος 08/03/2018, pandou.paron@gmail.com

ΓΕΝΙΚΑ

Μιας και περί Ισότητας των Φύλων ο λόγος σήμερα, 8 Μάρτη, Ημέρα της Γυναίκας, ας δούμε λίγο τι συμβαίνει στην εκπαίδευση. Ποιο είναι άραγε το ποσοστό των γυναικών στην εκπαίδευση; Αντιστοιχεί άραγε το ποσοστό αυτό με το ποσοστό των γυναικών στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης;;

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην ελληνική εκπαίδευση, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2014-15 (πχ εδώ:[ CITATION ΕΛΣ \l 1032 ], αναλυτικά όλα τα στοιχεία στη Βιβλιογραφία), περίπου τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες, αναλογούν δηλ συνολικά (σε όλες τις βαθμίδες) περίπου δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί για κάθε έναν άνδρα, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1:

Διάγραμμα 1: Συνολική αναλογία ανδρών-γυναικών εκπαίδευσης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αυτό το μεγάλο ποσοστό διαφέρει ανά είδους σχολείου/βαθμίδα. Βλέπουμε από το παρακάτω Διάγραμμα 2 ότι σχεδόν παντού (και πιο καθαρά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση) οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία:

Διάγραμμα 2: Ποσοστό γυναικών εκπαιδευτικών ανά είδος σχολείου

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Θα περίμενε κανείς λοιπόν ότι ανάλογη ή παρόμοια εικόνα θα υπήρχε και σε επίπεδο Διοίκησης. Φευ…

Αν πάρουμε την περίπτωση της Πελοποννήσου (που δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την εικόνα της υπόλοιπης Ελλάδας…), θα παρατηρήσουμε στο Διάγραμμα 3 ότι σε επίπεδο στελεχών η εικόνα είναι σε βάρος των γυναικών.

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων, με βάση τις τελευταίες Κρίσεις Στελεχών, έτσι όπως φαίνονται στις αποφάσεις της ΠΔΕ Πελοποννήσου (πχ εδώ: [ CITATION ΠΔΕ188 \l 1032 ] και αναλυτικά όλες στη Βιβλιογραφία), είναι κατά πλειοψηφία άνδρες:

Διάγραμμα 3: Ποσοστό διευθυντών σχολείων Πελοποννήσου ανά φύλο

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ

Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, η κατάσταση είναι λίγο χειρότερη για τις γυναίκες στη Δευτεροβάθμια (που έχει όμως συνολικά μικρότερη πλειοψηφία γυναικών εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθμια) όπως δείχνει το Διάγραμμα 4:

Διάγραμμα 4: Αριθμός διευθυντών Πελοποννήσου ανά φύλο ανά βαθμίδα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ

Σε επίπεδο Νομών, σε κανέναν πλην ενός δεν υπερτερούν ποσοστιαία οι γυναίκες-διευθύντριες από τους άντρες είτε στην ΠΕ (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) είτε στη ΔΕ (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) όπως δείχνει το Διάγραμμα 5, παρότι είναι πλειοψηφία οι γυναίκες-εκπαιδευτικοί σε όλους τους νομούς και βαθμίδες:

Διάγραμμα 5: Ποσοστό γυναικών-διευθυντριών σχολείων Πελοποννήσου

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μάλιστα, αν πάμε ψηλότερα στην ιεραρχία, διαπιστώνουμε συντριπτικά ποσοστά όπως φαίνονται στο Διάγραμμα 6: και στις δέκα Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (πέντε για κάθε βαθμίδα), ο Διευθυντής είναι άντρας, όπως άλλωστε είναι κι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Διάγραμμα 6: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά για μια Περιφέρεια της χώρας αλλά η εικόνα σε άλλες περιοχές μάλλον δεν είναι πολύ διαφορετική και το συμπέρασμα είναι καθαρό: σε έναν γυναικοκρατούμενο κλάδο, οι γυναίκες-στελέχη υποεκπροσωπούνται και μάλιστα το ποσοστό αυτό ελαχιστοποιείται όσο ψηλότερα ανεβαίνει κανείς στην ιεραρχία. Η Ισότητα, τουλάχιστον όσον αφορά τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, αργεί ακόμη…

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ. (2014). Γενικά Λύκεια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014 . Retrieved from ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED23/2014

ΕΛΣΤΑΤ. (2014). Γυμνάσια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014 . Retrieved from ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED21/2014

ΕΛΣΤΑΤ. (2014). Δημοτικά (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014 . Retrieved from ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2014

ΕΛΣΤΑΤ. (2014). Επαγγελματική Εκπαίδευση (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014 . Retrieved from ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED27/2014

ΕΛΣΤΑΤ. (2014). Νηπιαγωγεία (Έναρξη-Λήξη) / 2014 . Retrieved from ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED11/2014

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%9584653%CE%A0%CE%A3-%CE%9C%CE%9D%CE%A6?inline=true

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A02%CE%A64653%CE%A0%CE%A3-07%CE%92?inline=true

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%987%CE%A34653%CE%A0%CE%A3-%CE%A8%CE%97%CE%97?inline=true

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A0%CE%964653%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%95%CE%91?inline=true

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%9474653%CE%A0%CE%A3-%CE%95%CE%9A9?inline=true

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A46%CE%A84653%CE%A0%CE%A3-%CE%96%CE%A7%CE%A7?inline=true

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%98%CE%A84653%CE%A0%CE%A3-1%CE%9A1?inline=true

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94654653%CE%A0%CE%A3-%CE%A70%CE%A0?inline=true

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%94%CE%9A%CE%924653%CE%A0%CE%A3-5%CE%93%CE%A6?inline=true

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. (2018, 07 28). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Retrieved from ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A744653%CE%A0%CE%A3-%CE%A7%CE%A5%CE%92?inline=true

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here