Εκτύπωση

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλάζει την ΤΕΕ στο πατρόν του νόμου Αρβανιτόπουλου

Η στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου για προσαρμογή της εκπαίδευσης στον εργασιακό μεσαίωνα των αναγκών της αγοράς μέσω της μαθητείας, αποτελεί την καρδιά των αλλαγών στην ΤΕΕ. Τα βασικά σημεία του νέου τοπίου είναι με βάση το ν. 4386/ 11/05/2016 (Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις και τα συμφωνημένα, ΕΣΠΑ 2014-2020 και 3ο μνημόνιο.

 • «Ολιστική αντίληψη» δηλαδή ενιαιοποίηση χώρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θέσπιση αντίστοιχων Περιφερειακών Επιτροπών.
 • Δύο κύκλοι σπουδών: ο «δευτεροβάθμιος», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και το κατ’ όνομα προαιρετικό «μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» που ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • «Δευτεροβάθμιος κύκλος»: 35 ώρες μαθημάτων. Α τάξη: ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας, προσανατολισμού, επιλογής. Β τάξη: χωρισμός σε τομείς και πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας και τεχνολογικών – επαγγελματικών του τομέα (θεωρία, εργαστήρια). Γ τάξη: χωρισμός σε ειδικότητες και πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας (θεωρία, εργαστήρια). Χορηγεί απολυτήριο επιπέδου 4, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Τα Προγράμματα και οι αναθέσεις μαθημάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από πρόταση του ΙΕΠ
 • «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»: με 9μηνη μαθητεία στο χώρο εργασίας, 28 ωρών εβδομαδιαίως, τουλάχιστον 4 ημερών με εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας 7 ωρών στο ΕΠΑΛ ή ΕΚ. Την ευθύνη τοποθέτησης των μαθητών στις επιχειρήσεις και όλα τα σχετικά (συμβάσεις κλπ) έχουν τα ΕΠΑΛ και ΕΚ μαζί με τον ΟΑΕΔ, με επιτελείο τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Η αμοιβή του μαθητευόμενου είναι ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου του ανιδίκευτου εργάτη (17,12 ευρώ μεικτά) Προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης, 70 ωρών, στη σχολική μονάδα, με ευθύνη ΕΠΑΛ ή ΕΚ. Οι όροι και προυποθέσεις θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Στο τέλος της μαθητείας χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πτυχίο επιπέδου 5, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Παραμένουν και αναβαθμίζονται όλες οι άλλες δομές τεχνικής εκπαίδευσης (άλλων υπουργείων, ΙΕΚ, ιδιωτικές, ΟΑΕΔ όπου ιδρύονται Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας, για αποφοίτους Α Λυκείου -12 εκατ. μόνο για το 2016), ενώ δίνεται η δυνατότητα σε καταργηθείσες ΣΕΚ να μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ.
 • Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην ΤΕΕ, θα διατίθενται για την κάλυψη του ωραρίου τους, σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολικά ή μερικά στα δημόσια ΙΕΚ, στα Κ.Π.Α. του ΟΑΕΔ και ως επόπτες μαθητευόμενων Ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός για max 25 μαθητές, στον εργασιακό χώρο.
 • Τα Τοπικά Σύμφωνα Μαθητείας ( ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπου η μαθητεία τίθεται σαν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης), μεταξύ φορέων υλοποίησης μαθητείας και επιχειρήσεων θα ορίζουν ουσιαστικά ποιοι τομείς, ειδικότητες και τάξεις μαθητείας θα υλοποιούνται σε κάθε περιοχή, αφού θα συνδέουν την εκπαίδευση και κατάρτιση με τις κάθε φορά ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.
 • Ο σχεδιασμός του νέου Επαγγελματικού Λυκείου υλοποιεί το ψηφισμένο παραδοτέο, του 3ου μνημονίου 2015, που προβλέπει «την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017» και την διασφάλιση για «μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών» στον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών.

Φράσεις προτάσεων της ΟΛΜΕ γεμίζουν με αντιδραστικό περιεχόμενο.

Οι αλλαγές στην ΤΕΕ έχουν το αντιδραστικό πρόσημο των επιταγών ΕΕ – ΟΟΣΑ

Φαίνεται από αυτά που κάνει η κυβέρνηση κι από αυτά που δεν κάνει. Τι κάνει η κυβέρνηση:

 • Επιδιώκει βίαια να δώσει τους μαθητές  βορά στις επιχειρήσεις ως δωρεάν (για τους εργοδότες) εργατικό προσωπικό. Να μαθητεύσουν στις κακοπληρωμένες, ελαστικές εργασιακές σχέσεις και στην υπακοή. Να μάθουν στο νέο πρότυπο εργασίας – σκλαβιάς, ανακύκλωσης της ανεργίας, που είναι στρατηγική τους επιλογή. Καμιά σχέση δεν έχει η μαθητεία με την εκπαίδευση.
 • Επιδιώκει να αποτυπώσει τις κάθε φορά ανάγκες των εργοδοτών σε στοιχεία ψευδοκατάρτισης στα προγράμματα σπουδών, επιχειρώντας μια βαθύτερη μορφωτική λοβοτομή στα παιδιά των πιο φτωχών λαικών στρωμάτων.
 • Μειώνει συνολικά τις ώρες των μαθημάτων ειδικότητας στον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, «μεταφέροντάς» τες στο (κατ’ επίφαση) προαιρετικό έτος μαθητείας. Αφού ο όγκος των γνώσεων και δεξιοτήτων (εργαστηριακά μαθήματα), που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα, υποτίθεται ότι από δύο χρόνια στο τωρινό σύστημα, θα «χωρέσουν» στη Γ τάξη του ΕΠΑΛ, με το νέο σύστημα. Στην ουσία τα εργαστηριακά μαθήματα υποβαθμίζονται και εξαφανίζονται στις βουλές των επιχειρήσεων.
 • Μειώνει τις απαιτήσεις για υλικοτεχνικές υποδομές  των Εργαστηρίων, στην κατεύθυνση του πιο φτηνού Επαγγελματικού Σχολείου.
 • Μειώνει τα τμήματα ειδικοτήτων και τομέων με τη νέα δομή αλλά και αφού αυτά θα υποτάσσονται στις λεγόμενες «εθνικές και περιφερειακές ανάγκες», άρα δεν θα υπάρχουν σε κάθε ΕΠΑΛ και θα υπακούουν στην σύνδεση μέσω της μαθητείας με τις επιχειρήσεις .
 • Δημιουργεί «πλεονάσματα» σε εκπαιδευτικό προσωπικό των ειδικοτήτων, που καλούνται να καλύψουν το ωράριό τους με νέες αναθέσεις, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, με διάθεση ολική ή μερική στη μη τυπική εκπαίδευση (ΔΙΕΚ, πρόγραμμα πιστοποίησης), αλλά και σε δομές σχετικές με την αγορά εργασίας (ΚΠΑ, επόπτες μαθητείας) ή και αλλού στα πλαίσια της κινητικότητας.

Μετατρέπει τη λεγόμενη σημερινή γενική εκπαίδευση σε δεξιότητες και την ΤΕΕ σε μερική κατάρτιση και μαθητεία – τζάμπα εργασιακή σκλαβιά για τους εργοδότες.

Τι δεν κάνει η κυβέρνηση:

Δεν κινείται στην κατεύθυνση αναβάθμισης ποιοτικά και ποσοτικά μιας δημόσιας, δωρεάν, ενιαίας, 12χρονης γενικής, πολυτεχνικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά,  με εξοπλισμό, εργαστήρια, ουσιαστικές ενισχυτικές δομές, περιεχόμενο και μεθόδους για την καλιέργεια  «του μυαλού, της ψυχής, της συνείδησης και των χεριών» και αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να αποτελέσει την επαρκή βάση και για δημόσιο, δωρεάν σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και βάση απαίτησης αξιοπρεπούς, μόνιμης και σταθερής εργασίας. Δεν καταργεί όλο το πλέγμα των διάφορων άλλων μορφών παροχής θραυσμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, από διαφορετικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Ίσα – ίσα που δίνει δυνατότητα πιστοποίησης για ειδικότητες των ΕΠΑΛ, σε ιδωτικούς οργανισμούς πιστοποίησης, ακόμη και για απόφοιτους δημοτικού, γυμνασίου μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και όχι μόνο.

Παλεύουμε για Δημόσια Δωρεάν εκπαίδευση με πλήρη μορφωτικά δικαιώματα για τους μαθητές μας και πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εκπαιδευτικούς

Η νέα εποχή των τεράστιων επιστημονικών, παραγωγικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων, έχει καταδικαστεί από τον καπιταλισμό να είναι εποχή κρίσης, ανεργίας,  μορφών εργασίας – σκλαβιάς του 19ου αιώνα και τεράτων χειραγώγησης της ανθρώπινης σκέψης και ελευθερίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βαδίζει στα αντιδραστικά χνάρια των προκατόχων της ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Η μορφωτική προσδοκία θα ανθήσει αν συνδεθεί με μια αντίληψη ξεπεράσματος της καπιταλιστικής κρίσης σε ρήξη και ανατροπή με τα σχέδια σκλαβοποίησης όλων των υλικών και ζωντανών στοιχείων της κοινωνίας, του δημόσιου πλούτου και της εργασίας, που διαμορφώνουν οι βάρβαρες πολιτικές κυβερνήσεων, ΕΕ, ΔΝΤ, των διαρκών μνημονίων και της επιτήρησης. 

Γι αυτό το σχολείο, οφείλει να γνωρίσει σε όλους τους μαθητές τα βασικά στοιχεία όλων των εφαρμοσμένων και ανθρωπιστικών επιστημών, των πολιτιστικών επιτευγμάτων, αλλά και τα βασικά στοιχεία της βιομηχανικής, αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Μόνο αυτή η ενιαία μόρφωση θα συνδέσει δημιουργικά το σύστημα, το περιεχόμενο, τη μέθοδο εργασίας, της γενικής μόρφωσης με τις νέες συνθήκες και τις απαραίτητες ανάγκες μιας  παραγωγής και μίας ανάπτυξης σε όφελος των ανθρώπων και όχι των κερδών. Αυτός ο βασικός στόχος ενός σχολείου των λαικών – κοινωνικών αναγκών παραμορφώνεται, σήμερα, με τη στενή «δήθεν» επαγγελματική κατάρτιση, προετοιμασία για σκλαβιά – μαθητεία στον εργοδότη ή με την φροντιστηριοποιημένη, εξουθενωτική προπαίδευση για τις εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

Είναι αυτονόητο ότι αυτό το σχολείο, που προτείνουμε, θα εφαρμόζει  ένα ευρύ δίκτυο μορφών ενίσχυσης των «αδύνατων ταξικών αποσκευών» των μαθητών του. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτού του σχολείου, θα είναι μόνιμο, οργανικά ενταγμένο μέσα στη δημόσια σχολική μονάδα και αντίστοιχο σε πλήθος και ποιότητα των αναγκών του κι όχι των αναγκών των «κοφτών» και των μνημόνιων διαρκείας ή των κερδών των εργοδοτών.

Ένα σχολείο 12χρονης, ενιαίας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με μέτρα για να φοιτούν όλα τα παιδιά και να μορφώνονται όλα τα παιδιά.  Με 2 έτη προσχολικής αγωγής και 2χρονη ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση αμέσως μετά, για όσα επαγγέλματα δεν απαιτείται πανεπιστημιακή μόρφωση. Αυτό πρέπει να είναι το μοναδικό δημόσιο, δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των δομών έξω απ’ αυτό (ΔΙΕΚ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ άλλων υπουργείων κλπ). Με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.   Με τομείς και ειδικότητες που να καλύπτουν τους τομείς και τις ειδικότητες των σημερινών σχολείων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΣΕΚ)  με την προσθήκη και άλλων που θα κριθούν αναγκαίες σύμφωνα με τις ανάγκες της ανάπτυξης της χώρας για τους ανθρώπους της κι όχι για τις Τράπεζες και το κεφάλαιο. Ο στόχος αυτού του σχολείου πρέπει να είναι η εκπαίδευση των μαθητών για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων (θεωρητικών και δεξιοτήτων) ενός ολοκληρωμένου γνωστικού αντικειμένου που ορίζεται ως επάγγελμα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ενσωματώνει στο πρόγραμμα σπουδών του, προγράμματα μαθητείας.

Οι απόφοιτοί του θα έχουν ξεκάθαρα Επαγγελματικά δικαιώματα και τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με μέτρα στήριξης. Αλλά και θα μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση αξιοπρεπούς εργασίας με πλήρη δικαιώματα κι όχι σκλαβιάς και ανεργίας.

Διεκδικούμε άμεσα στο παραπάνω πλαίσιο την καλυτέρευση των μορφωτικών και εργασιακών όρων μαθητών και εκπαιδευτικών.

 • Φραγμός στο νέο εργασιακό μεσαίωνα μέσω μαθητείας. Κατάργηση της πρόσφατης ρύθμισης  για την ΤΕΕ(Δομή ΕΠΑΛ, τέταρτο έτος μαθητείας – τζάμπα εργασία για τους εργοδότες -πιστοποίηση, Μεταγυμνασιακά ΔΙΕΚ, κλπ.) και της υποχρεωτικής κινητικότητας των εκπαιδευτικών στη «μη τυπική» εκπαίδευση. Όχι σε άμεση ή έμμεση κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων στην ΤΕΕ και διώξιμο των μαθητών από το σχολείο.
 • Καμμιά μείωση οργανικών θέσεων – οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση. Καμμιά υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικού. Όχι στους εκπαιδευτικούς λάστιχο. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία.
 • Καμμιά συγχώνευση, κατάργηση τμημάτων, σχολείων, ειδικοτήτων. 20  μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια. Αναβάθμιση και ανανέωση εργαστηριακού εξοπλισμού. Κάθε μαθητής/τρια να έχει δυνατότητα παρακολούθησης της ειδικότητας που επιλέγει στο ΕΠΑΛ της περιοχής του.
 • Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών. Όχι στην κερδο­σκοπία των πιστοποιήσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here